Le mot q n'est pas valide au Scrabble

Extrait du Wiktionnaire

• q symb. (Métrologie) Symbole du quintal.

• q let. Dix-septième lettre et treizième consonne de l’alphabet (minuscule).

• Q let. Dix-septième lettre et treizième consonne de l’alphabet (majuscule).

Aucun sous-mot(Mot se trouvant tel quel à l'intérieur d'un mot.)

Aucun sous-mot DàG(Mot écrit de droite à gauche, se trouvant tel quel à l'intérieur d'un mot.)

Aucune anagramme(Nouveau mot formé en changeant l'ordre des lettres d'un mot.)

Aucun lipogramme(Nouveau mot formé en enlevant une lettre d'un mot.)

Aucune épenthèse(Nouveau mot formé en insérant une lettre dans un mot.)

1333 suffixes(Nouveaux mots formés en ajoutant une ou plusieurs lettres à la fin du mot.)

QAT QIN QUE QUI QATS QING QINS QUAD QUAI QUEL QUIA QUID QUIZ QUOI QANUN QIBLA QINGS QUADO QUADS QUAIS QUAND QUANT QUARK QUART QUASI QUELS QUENA QUETA QUETE QUEUE QUEUX QUICK QUIET QUILT QUINE QUINT QUIPO QUIPU QUOTA QANOUN QANUNS QASIDA QATARI QIBLAS QUADOS QUADRA QUADRI QUAHOG QUAKER QUALIF

20218 fois au milieu(Nouveaux mots formés en ajoutant une ou plusieurs lettres devant et à la fin du mot.)

COQS FAQS FIQH ARQUA ARQUE ASQUE BAQUA BAQUE BIQUA BIQUE BUQUA BUQUE BURQA CAQUA CAQUE COQUE DUQUA DUQUE EQUIN FIQHS JAQUE LAQUA LAQUE LOQUE MAQAM MAQUA MAQUE MOQUA MOQUE NIQAB NIQUA NIQUE NUQUE ORQUE OSQUE PAQUA PAQUE PIQUA PIQUE POQUA POQUE RAQUA RAQUE ROQUA ROQUE SAQUA SAQUE SQUAT SQUAW TAQUA

8 préfixes(Nouveaux mots formés en ajoutant une ou plusieurs lettres devant le mot.)

COQ FAQ CINQ NASDAQ TAMACHEQ IQALUMMIUQ NUNAVIMIUQ NUNAVUMIUQ

Aucune anagramme avec une lettre en plus(Nouveau mot formé avec toutes les lettres du mot et une lettre supplémentaire.)

Aucune anagramme moins une lettre(Mot formé avec toutes les lettres du mots sauf une.)